Naturvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur världen omkring dig fungerar? Vill du vidga din förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen?

Vill du analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder? Är du inställd på att studera vidare efter gymnasiet?

Inriktningar och särskilda varianter

Uppdaterad