Naturvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur världen omkring dig fungerar? Vill du vidga din förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen?

Vill du analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder? Är du inställd på att studera vidare efter gymnasiet?

Inriktning naturvetenskap

Inom inriktningen får du

 • fördjupa dig i matematik, biologi, kemi och fysik
 • utveckla förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat
 • goda förkunskaper för studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

Utbildningen passar dig som inte riktigt bestämt dig för vad du vill bli och vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden.

Samarbeten

I kursen Naturvetenskaplig specialisering som du kan välja som programfördjupning i årskurs 3 har vi ett nära samarbete med Stockholms universitet. 

Programfördjupningskurser 200 poäng

 • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningen passar dig är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och som samtidigt vill fortsätta fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena.

Du får

 • fördjupa dig i biologi, kemi, geografi och samhällskunskap
 • utveckla förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat
 • utveckla förmågan att analysera händelser i samhället
 • förkunskaper inom många områden för studier på högskolenivå. 

Vill du ha behörighet att söka utbildningar till civilingenjör och läkare väljer du till kurser i fysik och matematik.

Samarbeten

Blackebergs gymnasium har många spännande samarbetsprojekt och
utbyten med olika länder i Europa.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Kemi 2, 100 poäng
 • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle, Blackebergs gymnasium (PDF, 312 kB, nytt fönster)

Särskild variant musik

Du som både har ett naturvetenskapligt och musikaliskt intresse kan fördjupa dina kunskaper inom varje område. Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som eget val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet, inriktning natur.

I kursen Instrument eller sång 1 får du enskild undervisning på sång eller på ditt huvudinstrument.

I kursen Ensemble 1 sjunger och spelar du i olika genrer, främst inom rock och pop. Du deltar i och sätter upp en större musikalproduktion. Blackebergs gymnasium har en lång tradition av uppskattade musikalföreställningar som bland annat Grease och Hair.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i musik. Du gör också ett färdighetsprov.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Biologi 2, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik, Blackebergs gymnasium (pdf, 137 kB, nytt fönster)

Särskild variant arkitektur

Du som har ett naturvetenskapligt intresse men även vill jobba kreativt med bild, design och arkitektur får här möjlighet att göra det. Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som eget val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.

Funderar du på att bli arkitekt? Du förbereder dig för arkitektprovet eller andra praktiska prov till konstnärliga utbildningar när du läser kurserna Bild och form 1, Design och Arkitektur.

Under år ett läser du Bild och Form 1b. Du får möjlighet att öva och utveckla ditt bildarbete med olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

I årskurs två läser du Design. Hur får du idéer och hur kan du gestalta dem på bästa sätt? Vi provar olika typer av design så som grafisk, mode
-och produktdesign. Även här jobbar vi både analogt och digitalt.

I årskurs tre läser du kursen Arkitektur. Vi jobbar både med hus och rumsliga gestaltningar. Vi bygger modeller och lär oss presentera våra projekt.

Vi gör under åren flera studiebesök som ger dig en yrkesorientering samt går på aktuella konstutställningar.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i bild. Du gör också ett färdighetsprov.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Biologi 2, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant arkitektur, Blackebergs gymnasium (pdf, 139 kB, nytt fönster)

Uppdaterad