Söka och byta till Blackebergs gymnasium

Du som vill börja på Blackebergs gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1, 2023-2024

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Reservantagning 2022

Gymnasieantagningen ansvarar för reservantagningen fram till och med den 15 augusti 2022.

Vi följer Gymnasieantagningens reservlista fram till och med den 31 augusti. Efter det följer vi vår upprättade reservlista.

Intresseanmälan

Vill du byta till Blackebergs gymnasium i årskurs 1 anmäler du ditt intresse genom att fylla uppgifter i ett formulär.

Du som vill anmäla intresse till årskurs 2 eller 3

Du är välkommen att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 förutsatt att

  • det finns lediga platser i någon av våra klasser
  • du tidigare har läst ungefär samma kurser som elever har läst tidigare år.

Urvalskriterier

Vi har två urvalskriterier:

  • hur väl ditt nuvarande kursupplägg matchar skolans
  • dina gymnasiebetyg du fått under årskurs ett eller två.

Antagning av nya elever sker vid läsårsstart.

Läsåret 2022-2023

Flera elever studerar utomlands under läsåret 2022-2023. Därför har vi några lediga platser i årskurs 2 och 3. 

Skicka in din intresseanmälan

Uppdaterad