Internationellt utbyte

Blackebergs gymnasium har samarbeten med skolor i Europa och Afrika. Du kan delta i ett utbyte eller åka på en studieresa.

Blackebergs gymnasium är en Erasmusackrediterad skola. Utbyten inom EU finansieras med medel från EU.

Målsättning med de internationella kontakterna är att du både ska lära känna det främmande landet, dess kultur och få kontakt med ungdomar i ett annat land.

Resor

Du kan delta i ett utbyte där du bor i en familj. Du får därefter ta emot en elev i ditt hem. Du kan också åka på en studieresa utan att bo i familj.

Våra resmål och samarbeten

Italien

Läser du steg 2 och 3 i italienska erbjuds du vartannat år ett utbyte med elever från Bari i sydöstra Italien.

Frankrike

Läser du steg 3 i franska erbjuds du en vecka samhällsstudier i Paris i samarbete med Lycée Paul Langevin. Du deltar på lektioner och besöker museer och andra sevärdheter. Du bor i franska familjer och tar sedan emot en fransk ungdom i Stockholm.

Läser du steg 4-5 i franska erbjuds du en veckas arbetslivserfarenhet i Paris. Tre av dagarna ägnas åt praktik på arbetsplats. En av dagarna tillbringar du på gymnasieskolan Lycée Albert Camus. Den sista vardagen besöker du muséer eller annan intressant sevärdhet. Du bor i fransk familj.

Syftet med resan är att ge dig en chans att prova din franska i verkliga situationer, komma ännu djupare in i den franska kulturen och att ge dig smak för språkstudier efter gymnasiet.

Du tar emot en fransk ungdom i Stockholm som ska genomföra två dagars PRAO och sedan göra studiebesök med sina franska lärare.

Tyskland

Läser du i årskurs 3 kursen Guide och reseledare eller Tyska åker du på en studieresa till Berlin.

Spanien

Läser du Spanska steg 3 kan du åka på ett utbyte till Barcelona i Spanien. Du lär känna det spanska skolsystemet och den spanska kulturen under en vecka tillsammans med de spanska ungdomarna.

Skottland

Läser du Engelska 7 kan du åka till Edinburgh i Skottland. Du får fördjupa dig i skotsk kultur och samhällsliv.

Uganda- Mbale

Blackebergs gymnasium har sedan många år en vänskola i Mbale i Uganda. På det samhällsvetenskapliga programmet, inom kursen humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, arbetar du med sociala och kulturella jämförelser med mänskliga rättigheter i fokus.

Uppdaterad