Internationellt utbyte

Blackebergs gymnasium har samarbeten med skolor i Europa och Afrika. Du kan delta i ett utbyte eller åka på en studieresa.

Målsättning med de internationella kontakterna är att du både ska lära känna det främmande landet, dess kultur och få kontakt med ungdomar i ett annat land.

Resor

Du kan delta i ett utbyte där du bor i en familj. Du får därefter ta emot en elev i ditt hem. Du kan också åka på en studieresa utan att bo i familj.

Våra resmål och samarbeten

Italien

Läser du steg 2 och 3 i italienska erbjuds vartannat år ett utbyte med elever från Bari i sydöstra Italien.

Frankrike

Läser du steg 3 i franska erbjuds du en vecka samhällsstudier i Paris i samarbete med Lycée Paul Langevin. Du deltar på lektioner och besöker museer och andra sevärdheter. Du bor i franska familjer och tar sedan emot en fransk ungdom i Stockholm.

Läser du steg 4-5 i franska erbjuds du en veckas arbetslivserfarenhet i Paris. Tre av dagarna ägnas åt praktik på arbetsplats. En av dagarna tillbringar du på gymnasieskolan Lycée Albert Camus. Den sista vardagen besöker du muséer eller annan intressant sevärdhet.

Du bor i fransk familj. Du tar emot en fransk ungdom i Stockholm som ska genomföra två dagars PRAO och sedan göra studiebesök med sina franska lärare. Syftet med resan är att ge dig en chans att prova din franska i verkliga situationer, komma ännu djupare in i den franska kulturen och att ge dig smak för språkstudier efter gymnasiet.

Tyskland

Läser du i årskurs 3 kursen Guide och reseledare eller Tyska åker du på en studieresa till Berlin.

Spanien

Läser du Spanska steg 3 kan du åka på ett utbyte till Barcelona i Spanien. Du lär känna det spanska skolsystemet och den spanska kulturen under en vecka tillsammans med de spanska ungdomarna.

Uganda- Mbale

Blackebergs gymnasium har sedan många år en vänskola i Mbale i Uganda. På det samhällsvetenskapliga programmet, inom kursen humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, arbetar du med sociala och kulturella jämförelser med mänskliga rättigheter i fokus.

Uppdaterad