Särskild variant musik

Du som både har ett naturvetenskapligt och musikaliskt intresse kan fördjupa dina kunskaper inom varje område.

 

Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som eget val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet, inriktning natur.

I kursen Instrument eller sång 1 får du enskild undervisning på sång eller på ditt huvudinstrument.

I kursen Ensemble 1 sjunger och spelar du i olika genrer, främst inom rock och pop. Du deltar i och sätter upp en större musikalproduktion. Blackebergs gymnasium har en lång tradition av uppskattade musikalföreställningar som bland annat Grease och Hair.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i musik. Du gör också ett färdighetsprov.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Biologi 2, 100 poäng
  • Kemi 2, 100 poäng
  • Matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad