Särskild variant musik

Du som både har ett naturvetenskapligt och ett musikaliskt intresse kan fördjupa dina kunskaper inom båda områdena.

 

Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna. Du stimulerar båda hjärnhalvorna vilket ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som individuellt val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet, inriktning natur.

I kursen Instrument eller sång 1 får du enskild undervisning på sång eller på ditt huvudinstrument.

I kursen Ensemble 1 sjunger och spelar du i olika genrer, främst inom rock och pop. Dessutom deltar du i en större musikalproduktion. Blackebergs gymnasium har en lång tradition av uppskattade musikalföreställningar som bland annat Grease och Hair.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i musik. Du gör också ett färdighetsprov.

Färdighetsprov

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Biologi 2, 100 poäng
  • Kemi 2, 100 poäng
  • Matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad