Särskild variant arkitektur

Du som har ett naturvetenskapligt intresse men även vill jobba kreativt med bild, design och arkitektur får här möjlighet att göra det.

 

Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna. Du stimulerar båda hjärnhalvorna vilket ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som individuellt val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.

Funderar du på att bli arkitekt? Du förbereder dig för arkitektprovet eller andra praktiska prov till konstnärliga utbildningar när du läser kurserna Bild och form 1, Design och Arkitektur.

Under första läsåret läser du Bild och Form 1b. Du får möjlighet att öva och utveckla ditt bildarbete med olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

I årskurs två läser du Design. Hur får du idéer och hur kan du gestalta dem på bästa sätt? Vi provar olika typer av design så som grafisk, mode
-och produktdesign. Även här jobbar vi både analogt och digitalt.

I årskurs tre läser du kursen Arkitektur. Vi jobbar både med hus och rumsliga gestaltningar. Vi bygger modeller och lär oss presentera våra projekt.

Vi gör under åren flera studiebesök som ger dig en yrkesorientering samt går på aktuella konstutställningar.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i bild. Du gör också ett färdighetsprov.

Färdighetsprov

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet.

Färdighetsprov särskild variant arkitektur

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Biologi 2, 100 poäng
  • Kemi 2, 100 poäng
  • Matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant arkitektur, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad