Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhälle förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv.

Du får goda färdigheter i att använda digitala verktyg.

Program och inriktningar

Uppdaterad