Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhälle förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv.

Du får goda färdigheter i att använda digitala verktyg.

Inriktning samhällsvetenskap

Inom inriktning samhällsvetenskap får du

  • koncentrera dig på politik, samhällsplanering och internationella frågor
  • fördjupa dig i historia, geografi och samhällskunskap
  • studerar människan i ämnen som psykologi, filosofi och religionskunskap.

Analys och förståelse står i fokus, liksom människans relation till sin omvärld.

Samarbeten

Blackebergs gymnasium har många internationella kontakter och spännande samarbetsprojekt i Europa. 

Vill du ha behörighet att söka till utbildningar som sjukgymnast och dietist väljer du Naturkunskap 2.

För dig som inte riktigt har bestämt dig innebär utbildningen många valmöjligheter inför framtiden.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf, 205 kB, nytt fönster)

Inriktning beteende

På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende står människan i centrum.

Du får

  • utveckla kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle
  • fördjupa dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati
  • studerar hur åsikter, värderingar och personligheter uppkommer och utvecklas hos enskilda människor, i grupper och i samhällen.

Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas beteenden av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet?

Utbildningen utvecklar din vetenskapliga medvetenhet och ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Du förbättrar din språkliga förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter, på svenska och engelska och i kurser i moderna språk.

Utbildningen utvecklar kreativitet, samarbets­förmåga och självständighet samt förmågan att ta initiativ. Den ger dig en bra grund för fortsatta studier inom politik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samtidigt som du ökar din självkännedom och fördjupar dina insikter om andra människor och deras villkor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Uppdaterad