Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhälle förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv.

Program och inriktningar

Uppdaterad