Inriktning naturvetenskap

För dig som vill fördjupa din inom matematik, biologi, kemi och fysik.

Inom inriktningen får du

  • fördjupa dig i matematik, biologi, kemi och fysik
  • utveckla förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat
  • goda förkunskaper för studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

Utbildningen passar dig som inte riktigt bestämt dig för vad du vill bli och vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden.

Samarbeten

I kursen Naturvetenskaplig specialisering som du kan välja som programfördjupning i årskurs 3 har vi ett nära samarbete med Stockholms universitet. 

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad