Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningen passar dig är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och som samtidigt vill fortsätta fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena.

 

Du får

  • fördjupa dig i biologi, kemi, geografi och samhällskunskap
  • utveckla förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat
  • utveckla förmågan att analysera händelser i samhället
  • förkunskaper inom många områden för studier på högskolenivå. 

Vill du ha behörighet att söka utbildningar till civilingenjör och läkare väljer du till kurser i fysik och matematik.

Samarbeten

Blackebergs gymnasium har många spännande samarbetsprojekt och
utbyten med olika länder i Europa.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Kemi 2, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad