Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som behöver en lugn studiemiljö för att lära dig svenska.

 

Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och som inte har fått ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan.

Språkintroduktion är för dig som är mellan 16 och 20 år som vill läsa in motsvarande grundskola för att kunna söka vidare mot högre studier. Du saknar ännu godkända betyg i svenska och kanske även i andra ämnen. Du läser språkintroduktion i minst ett år och som längst i tre år.

Förkunskaper

Du som söker till Språkintroduktion på Blackebergs gymnasium behöver befinna dig på "Bygga svenska" nivå 2 eller högre.

Språkintroduktion på Blackebergs gymnasium

Vi erbjuder studier i

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap
 • religion
 • historia
 • geografi
 • kemi
 • fysik
 • biologi
 • musik
 • bild
 • idrott och hälsa.

Du kan, i de flesta fall, också läsa ditt modersmål. Undervisningen anordnas då av Språkcentrum i Stockholms stad. 

Skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

Grundläggande språkintroduktion

Du studerar på grundläggande nivå i två eller tre år. 

Du läser grundläggande språkintroduktion om du

 • har varit i Sverige en kortare tid men ligger på nivå två i "Bygga svenska"
 • har behov av att läsa grundskoleämnen du saknar betyg i
 • har behov av att lära dig mer svenska. 

Programförberedande språkintroduktion

Du studerar på programförberedande språkintroduktion i mellan ett och tre år.

Du läser ämnen för betyg i årskurs 9 som

 • svenska
 • samhällsorienterande ämnen (samhällskunskap, religion, geografi)
 • naturorienterande ämnen (fysik, kemi, biologi).

Har du betyg från tidigare studier på grundskolenivå i svenska skolsystemet kan du ha dem tillgodo. 

Uppdaterad