Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som behöver en lugn studiemiljö för att lära dig svenska.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare. Du saknar ännu godkända betyg i svenska och andra ämnen. Genom att läsa språkintroduktion blir du behörig att söka ett nationellt högskoleförberedande program.

Målet med utbildningen är att du ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete.  

Skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

Grundläggande språkintroduktion

Du läser grundläggande språkintroduktion om du

  • har varit i Sverige en kortare tid
  • har behov av att läsa grundskoleämnen du saknar betyg i
  • har behov av att lära dig mer svenska. 

Programförberedande språkintroduktion

Du läser ämnen för betyg i årskurs 9 som

  • svenska
  • samhällsorienterande ämnen
  • fysik
  • kemi
  • biologi.

Har du betyg från tidigare studier på grundskole- eller gymnasienivå kan du ha dem tillgodo. 

Uppdaterad