Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som behöver en lugn studiemiljö för att lära dig svenska.

 

Om du saknar godkända betyg i svenska som andraspråk årskurs 9, och kanske även i andra ämnen kan språkintroduktion vara något för dig.

Språkintroduktion på Blackebergs gymnasium

Så här fungerar det hos oss:

 • Du läser språkintroduktion i minst ett år och som längst i tre år.
 • Du placeras i en undervisningsgrupp beroende på dina förkunskaper och ditt mål för framtiden.
 • Du läser på grundläggande nivå eller mot 8 eller 12 betyg.
 • Du läser fem dagar i veckan och har minst 23 timmar lärarledd undervisning.
 • Under utbildningen får du individuell vägledning av skolans studie- och yrkesvägledare.

Ämnen och kurser du kan studera

Hos oss kan du läsa grundskoleämnen och gymnasiekurser.

Grundskoleämnen

 • bild
 • biologi
 • engelska
 • fysik
 • geografi
 • historia
 • idrott och hälsa
 • kemi
 • matematik
 • musik
 • religion
 • samhällskunskap
 • svenska som andraspråk

Gymnasiekurser

 • matematik 1b
 • engelska 5

Du kan, i de flesta fall, också läsa ditt modersmål. Undervisningen anordnas då av Språkcentrum i Stockholms stad.

Grundläggande språkintroduktion

Du studerar på grundläggande språkintroduktion om du

 • varit i Sverige en kortare tid och ligger på nivå två i ”Bygga svenska” (Skolverkets bedömning)
 • har behov av att lära dig mer svenska för att kunna tillgodogöra dig kunskaper i grundskoleämnen för årskurs 9.

Programförberedande språkintroduktion

Du studerar på programförberedande språkintroduktion ett eller två år beroende på dina förkunskaper, målet med utbildningen och din kunskapsprogression. Med programförberedande menar vi att du läser de ämnen du behöver för att kunna söka det nationella program du vill. I din individuella studieplan framgår det vilka ämnen det är.

Har du godkända betyg från tidigare studier på grundskolenivå i svenska skolsystemet gäller de också när du söker vidare.

Uppdaterad