Färdighetsprov särskild variant musik

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du veta allt du behöver om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

För antagning krävs att du har minst betyget C i Musik från grundskolan.

Du kallas till ett färdighetsprov via e-post.
Färdighetsprovet förväntas vara under vecka 11 och 12, 2024.

Vid provtillfället finns elbas, gitarr, elgitarr, piano och trummor som du kan använda.

Provet består av följande moment

  1. Valfritt stycke på ditt huvudinstrument.
  2. Valfritt stycke på ditt huvudinstrument i en annan stil än vad du visat vid det första momentet.
  3. Ytterligare sång- och spelkunskaper som du inte visat i tidigare moment. Det behöver ej vara hela låtar.
  4. Kort personlig intervju.

Ditt huvudinstrument kan vara sång, gitarr, bas, trummor eller piano. Du framträder till eller utan en musikbakgrund. Du kan också ha med dig egen ackompanjatör. Är du sångare ser vi dock gärna att du ackompanjerar dig själv.

Vill du att vi ska hjälpa dig med ackompanjerandet skickar du noter till oss senast en vecka innan ansökningstillfället.

Är du trummis visar du dessutom upp några valfria kompmodeller och stilar som du sätter ihop i en följd och ett trumsolo.

Meritvärde

Provpoängen för färdighetsprovet är 0–60 poäng. Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng.

Uppdaterad