Färdighetsprov särskild variant arkitektur

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

För antagning krävs att du har minst betyget C i Bild från grundskolan. 

Så går det till

Du ska lämna in två färdighetsprover. Färdighetsproverna gör du för att visa att du har grundläggande kunskaper i bildproduktion.

Märk dina färdighetsprov med

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • adress.

Lämna dina färdighetsprov den 23 maj mellan klockan 13.00–17.00

Uppgift 1 – Stilleben

Du gör en blyertsteckning där du arrangerat minst tre föremål (ett stilleben) på temat frukost som du tecknat av i en gråskalebild med skuggor. Teckna av verkliga föremål, inte påhittade eller från en annan bild. Gör provet i format A4 eller A3.

Uppgift 2 – Tema staden

 • Vilken relation har du till staden?
 • Vad ser du?
 • Hur är känslan där?

Gör en valfri tolkning av din upplevelse av staden. Det kan vara en tecknad gatubild eller målning med människor, hus, bilar, relationer eller detaljer du sett. Det kan också vara en liten skulptur eller ett collage.

Exempel på tekniker du kan jobba med är

 • akryl
 • akvarell
 • tempera
 • färgpennor
 • skulpturala material som till exempel lera eller gips.

Fotografera av och montera tredimensionella arbeten på en A3-kartong. Vi tar inte emot skulpturer.

Meritvärde

Provpoängen för färdighetsprovet är 0–60 poäng. Meritvärdet = Betyget + provpoängen.

Uppdaterad