Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen.

Inom inriktning samhällsvetenskap får du

  • koncentrera dig på politik, samhällsplanering och internationella frågor
  • fördjupa dig i historia, geografi och samhällskunskap
  • studerar människan i ämnen som psykologi, filosofi och religionskunskap.

Analys och förståelse står i fokus, liksom människans relation till sin omvärld.

Samarbeten

Blackebergs gymnasium har många internationella kontakter och spännande samarbetsprojekt i Europa. 

Vill du ha behörighet att söka till utbildningar som sjukgymnast och dietist väljer du Naturkunskap 2.

För dig som inte riktigt har bestämt dig innebär utbildningen många valmöjligheter inför framtiden.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad