Inriktning beteendevetenskap

På inriktning beteendevetenskap är människan i centrum.

Du får

  • utveckla kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle
  • fördjupa dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati
  • studerar hur åsikter, värderingar och personligheter uppkommer och utvecklas hos enskilda människor, i grupper och i samhällen.

Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas beteenden av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet?

Utbildningen utvecklar din vetenskapliga medvetenhet och ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Du förbättrar din språkliga förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter, på svenska och engelska och i kurser i moderna språk.

Utbildningen utvecklar kreativitet, samarbets­förmåga och självständighet samt förmågan att ta initiativ. Den ger dig en bra grund för fortsatta studier inom politik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samtidigt som du ökar din självkännedom och fördjupar dina insikter om andra människor och deras villkor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad