Inriktning beteendevetenskap

På inriktning beteendevetenskap är människan i centrum.

På inriktning beteendevetenskap är människan i fokus.

  • Vill du få en samhällsvetenskaplig grund?
  • Är du intresserad av hur du som människa fungerar och hur beteenden formas av olika grupper och av samhället?
  • Vill du lära dig mer om psykologi, ledarskap, sociologi och kommunikation
  • Är du intresserad av att studera vidare till yrken där människan är i fokus?

På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap fördjupar du dina insikter om andra människor och deras villkor. Du utvecklar dessutom kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan samhället och individen. I kurser som psykologi, religion, filosofi och sociologi får du lära dig hur åsikter, värderingar och personligheter skapas och utvecklas hos enskilda människor, i grupper och i samhället.

Utbildningen ger dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Du utvecklar dessutom din kreativitet, samarbetsförmåga och självständighet. Du förbättrar din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter, på svenska, engelska och kurser i moderna språk.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Blackebergs gymnasium (pdf)

Uppdaterad