Skolbiblioteket

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är, tillsammans med dina lärare, din viktigaste resurs.

Skolbiblioteket är ett naturligt kunskapscentrum där du, dina kamrater och personal har tillgång till flera olika slags pedagogiska resurser. Skolbiblioteket är en plats som ska ge dig studiemotivation.

Du har tillgång till

  • aktuell skön- och facklitteratur
  • databaser
  • tidningar
  • tidskrifter
  • uppslagsverk, både på svenska och engelska.

Vi hjälper till med informationssökning och ger dig tips på vad du kan läsa i dina studier. Vi kan även låna böcker från universitet och högskolor.

Du är alltid välkommen att ge förslag på vad vi kan köpa in till skolbiblioteket.

Skolans pedagoger och skolbibliotekarien utvecklar tillsammans metoder som stimulerar din läslust, din process för att söka information och din analytiska förmåga.

Uppdaterad