Elevkåren

Det finns flera föreningar på skolan. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Elevkåren är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan. Vi har ett gott samarbete med rektorerna och lärarna på skolan. För varje medlem får vi finansiell hjälp genom Sveriges Elevkårer.

Vi har

 • en styrelse
 • stadgar
 • organisationsnummer
 • årsmöten. 

Genom elevkåren har du möjlighet att påverka frågor som rör dina rättigheter, din arbetsmiljö och studieklimatet. Det handlar lika mycket om att skapa gemenskap, fester och andra roliga arrangemang. Elevkåren är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor, ha roligt och samtidigt påverka.

Medlem

Medlemskapet är helt gratis och ger dig rabatter, förmåner och tillgång till event. Du förnyar medlemskapet varje år.

Aktiv medlem

Att vara aktiv medlem innebär att du är med i ett utskott, en kommitté eller styrelsen. Två gånger per år rekryterar vi aktiva medlemmar till elevkåren. På hösten till utskott och på våren under årsmötet. 

Årsmöte

Årsmötet är elevkårens högst beslutande organ och sker genom en demokratisk röstning. Innan årsmötet har alla elever på skolan möjlighet att skicka in en kandidatur till valberedningen. Därefter lägger valberedningen fram ett förslag på kandidater till årsmötet. Även om man inte kommer med i valberedningen, kan man fortfarande kandidera till posten man söker på plats. Årsmötet håller vi i slutet av april alternativt början av maj varje år.

Utskott

Utöver styrelsen, finns utskott du kan söka till. Utskott hanterar specifika frågor i styrelsen som till exempel event eller elevdemokrati. Rekrytering till utskott sker vanligtvis i september.

Sociala utskottet - Anordnar temaveckor som julveckan och Blackoween, sköter event och sociala arrangemang som till exempel kladdkakans dag.

Sponsutskottet - Förhandlar med företag, anordnar skolkläder och julkalendern.

PR-utskottet - Fixar fram posters, affischer, filmer och allmän marknadsföring till elevkåren och dess föreningar.

Elevföreningar och kommittéer

Du kan starta en föreningar och den kan syssla med det mesta. Föreningarna måste vara öppna för alla elever på skolan och får inte ha en verksamhet som strider mot skolans värdegrund. Föreningar som vill ha ekonomisk stöd från elevkåren ska följa kårens stadgar som bland annat innefattar att vi är en partipolitiskt, ideologiskt och religiöst oberoende organisation.

 • Astronomiföreningen BLAST
 • Black Eagles Tifo
 • Blackans E-sport
 • (Insparkskommittén)
 • (Balkommittén)
 • (Studentmösskommittén)
 • Skol IF, tillhör ej elevkåren
 • SSU-förening, tillhör ej elevkåren
 • MUF-förening, tillhör ej elevkåren

Kommittéerna inom parentes är aktiva under vissa tidsbegränsade perioder. Dessa kan du söka till ifall du vill prova på att vara med och påverka ett specifikt område inom elevkåren. Kontakta gärna oss för att få information om vilka kommittéer som är aktiva just nu.

För att gå med i en förening, kontakta vår föreningsansvariga. Eller direkt till någon i styrelsen för frågor och funderingar.

Uppdaterad