Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Specialpedagog

Anelma Bergdal

Telefon
Telefon 076-129 13 47
E-post
E-post anelma.brannstrom@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Hanne Hesseldahl Webjörn

Telefon
Telefon 070-72 54 647
E-post
E-post hanne.hesseldahl.webjorn@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Joachim Åkerlind

Telefon
Telefon 073-917 99 30
E-post
E-post joachim.akerlind@edu.stockholm.se

Skolkurator

Nasser Naje Lazem

Telefon
Telefon 08-508 38 616
E-post
E-post nasser.naje.lazem@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Maria Stenborg

Telefon
Telefon 076-123 86 33
E-post
E-post maria.stenborg@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Angélique Nilsson

Telefon
Telefon 076-825 30 42
E-post
E-post angelique.2.nilsson@edu.stockholm.se

Innehar uppdrag som speciallärare

Pernilla Frithiof

Telefon
Telefon 08-508 38 629
E-post
E-post pernilla.frithiof@edu.stockholm.se

Uppdaterad