Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Specialpedagog

Anelma Bergdal

Telefon
Telefon 076-129 13 47
E-post
E-post anelma.brannstrom@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Hanne Hesseldahl Webjörn

Telefon
Telefon 070-72 54 647
E-post
E-post hanne.hesseldahl.webjorn@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Joachim Åkerlind

Telefon
Telefon 073-917 99 30
E-post
E-post joachim.akerlind@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Maria Stenborg

Telefon
Telefon 076-123 86 33
E-post
E-post maria.stenborg@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Marie Bäcklinder Setterlund

Telefon
Telefon 076-825 30 42
E-post
E-post marie.setterlund.backlinder@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Sandra Trybom

Telefon
Telefon 08-508 38 629
E-post
E-post sandra.trybom@edu.stockholm.se

Uppdaterad