Elevhälsoteamet

Skolans elever har tillgång till ett elevhälsoteam med skolsköterskor, skolkuratorer studievägledare och specialpedagoger.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolkurator

Nasser Naje Lazem

Telefon
Telefon 08-508 38 616
E-post
E-post nasser.naje.lazem@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Maria Stenborg

Telefon
Telefon 076-123 86 33
E-post
E-post maria.stenborg@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Helene Wiberg

Telefon
Telefon 076-12 38 635
E-post
E-post helene.wiberg@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Joachim Åkerlind

Telefon
Telefon 076-12 38 634
E-post
E-post joachim.akerlind@edu.stockholm.se

Innehar uppdrag som speciallärare

Pernilla Frithiof

Telefon
Telefon 08-508 38 629
E-post
E-post pernilla.frithiof@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Anelma Bergdal

Telefon
Telefon 076-129 13 47
E-post
E-post anelma.brannstrom@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Angélique Nilsson

Telefon
Telefon 076-825 30 42
E-post
E-post angelique.2.nilsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad