Färdighetsprov särskild variant arkitektur

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Så går det till

För antagning krävs att du har minst betyget C i Bild från grundskolan. Du ska även lämna in två färdighetsprover till oss. Färdighetsproverna gör du för att visa att du har grundläggande kunskaper i bildproduktion.

Lämna in bilderna

Montera bilderna på varsin kartong i formatet A3 och lämna in på vårt kansli den 14 mars mellan klockan 08.00–16.30.

OBS! Det är viktigt att du märker upp kartongerna med ditt namn, personnummer, telefonnummer samt adress.

Uppgift 1 – Stilleben

Du gör en blyertsteckning där du arrangerat minst tre föremål (ett stilleben) på temat frukost som du tecknat av i en gråskalebild med skuggor. Teckna av verkliga föremål, inte påhittade eller från en annan bild. Gör provet i format A4 eller A3.

Uppgift 2 – Tema staden

  • Vilken relation har du till staden?
  • Vad ser du?
  • Hur är känslan där?

Gör en valfri tolkning av din upplevelse av staden. Det kan vara en tecknad gatubild eller målning med människor, hus, bilar, relationer eller detaljer du sett. Det kan också vara en liten skulptur eller ett kollage.

Exempel på tekniker du kan jobba med är akryl, akvarell, tempera, färgpennor eller skulpturala material så som till exempel lera eller gips. Tredimensionella arbeten fotograferas av och monteras på en A3-kartong. Vi tar inte emot skulpturer.

Meritvärde

Provpoängen för färdighetsprovet är 0–60 poäng. Meritvärdet = Betyget + provpoängen.

Uppdaterad